Vertolk Vertaalbureau - betrouwbaar en vertrouwelijk

Veelgestelde vragen

Vertaling van voor- en achternamen

Bij het vertalen van voor- en achternamen is het belangrijk eventuele problemen in verband met verschillende schrijfwijzen van uw namen te voorkomen. Onze schrijfwijze van uw naam wordt later gebruikt in een officieel document waar de vertaling voor gemaakt is. Als deze schrijfwijze anders is dan in bijvoorbeeld uw paspoort, kunt u er op een later moment problemen mee krijgen. Daarom vraagt de vertaler om uw voorkeursspelling van uw voor- en achternaam op te geven voordat de vertaling wordt gemaakt. Let wel op dat de vertaler gebruik maakt van een officiële transliteratie. Dus uw voorkeursspelling wordt daarna door de vertaler altijd nagekeken.
Hierbij is het belangrijk om op het volgende te letten.
Als het gaat om een vertaling van uw documenten naar het Nederlands (bijvoorbeeld om een diploma, een geboortebewijs etc.) dan is het beter om uw naam in de vertaling net zo te spellen als het in uw paspoort staat. In verschillende GOS landen wordt op verschillende manier met spelling omgegaan. Wij hebben bijvoorbeeld volgende spellingen van een Russische naam Юрий gezien: Juri, Jurij, Juriy, Jourij, Yuri, Yurij, Youri, Youriy, Iouri etc. Met vadersnamen en achternamen zit het nog ingewikkelder. Daarom is het in uw belang om gelijk uw voorkeursspelling bij vertaler op te geven.
Net zo gaat het met vertalingen naar het Russisch. Vertaler gebruikt officiële transliteratie, maar komt niet altijd tot een gewenste vertaling. De vertaler wil bijvoorbeeld weten of uw naam in het Russisch als Наталья of Наталия wordt geschreven en uw vadersnaam bijvoorbeeld als Анатолиевна of Анатольевна wordt geschreven. Daarom verzoeken wij u altijd om het tijdig aan ons op te geven. Let op, als u een vertaling voor de Russische consulaat nodig heeft, is het noodzakelijk om de schrijfwijze van uw namen van tevoren met consulaat te overleggen. De regels van consulaat veranderen regelmatig en daarom is het nodig om consulaat tijdig om advies te vragen. U hoeft consulaat niet om advies te vragen mits u een Russische paspoort of een ander Russisch document heeft. Maar als het om een vertaling van een naam van uw Nederlandse partner of een in Nederland geboren kind gaat, is het noodzakelijk om contact met consulaat op te nemen en de schrijfwijze van de namen te overleggen.